Eiropas Savienības līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu ieviešanas vietās piedāvājam sadarbību ar pakalpojuma sniedzējiem jauno pieslēgumu veidošanas veicināšanai.

Mēs piedāvājam:

  • esošās situācijas analīzi;
  • pieslēgšanās situāciju attēlošanu uzskatāmā veidā, izstrādājot modeli;
  • rīcības plāna izstrādi pieslēguma palielinājumam;
  • konsultāciju nodrošināšanu pakalpojuma sniedzēja telpās;
  • iedzīvotāju informēšanu par pieslēgšanās iespējām;
  • un citus jaunus pieslēgumu skaita veicināšanas pasākumus.

Pakalpojuma īstenošanas rezultāts:

  • Sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem tiek palielināts iedzīvotāju pieslēgumu skaits pie jauniem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kuri tika izbūvēti Eiropas Savienības līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu rezultātā;
  • Analizējot esošo ūdenssaimniecības situāciju ciemā vai pilsētā, tiek norādīta prognozētā situācija, ja pakalpojuma sniedzējs veiks plānotos pasākumus. Tiek sniegti ieteikumi un rekomendācijas pakalpojuma sniedzēja interesējošos jautājumos.
  • Fiziskām un juridiskām personām, izpētot esošo ūdenssaimniecības situāciju noteiktā objektā, tiek sniegti aprēķinu rezultātā pamatoti ieteikumi par plānoto sistēmu izbūvi tās lietderības nodrošināšanā, pamatojoties uz tehniskiem un ekonomiskiem apsvērumiem.