Izstrādājam Tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP), lai pakalpojuma sniedzējiem būtu iespēja saņemt Eiropas līdzfinansējumu ūdenssaimniecības projektu realizācijai.

Mēs piedāvājam:

  • TEP izstrādi;
  • pamatprojekta aktualizācijas izstrādi;
  • projekta papildinājumu sagatavošanu.

Pakalpojuma īstenošanas rezultāts:

  • Pamatojoties uz izstrādāto vai aktualizēto TEP, projekta iesniegumu un citu nepieciešamo dokumentāciju projekta civiltiesiskā līguma noslēgšanai vai grozījumu priekšlikumiem, tiek apgūts Kohēzijas fonda vai Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ūdenssaimniecības projektiem.

Lielākie īstenotie pakalpojumi

2013

Pasūtītājs SIA “Baltline Globe”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekuļos”

Pasūtītājs „Saulkrastu komunālserviss”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumu aktualizācija projektam

“Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta Saulkrastos”

Pasūtītājs SIA “RŪPE”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Pededzes ciemā”

Pasūtītājs SIA “RŪPE”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projektam

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”

2012

Pasūtītājs SIA “Ādažu Ūdens”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažu novada Garkalnes ciemā”

Pasūtītājs SIA “Profin”

Tehniskās sadaļas izstrāde Tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumiem projektam

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā”

Pasūtītājs SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) aktualizācijas izstrāde projektam

“Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda”

Pasūtītājs SIA “Selva Būve”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) aktualizācijas izstrāde projektam

“Ūdenssaimniecības attīstība Stendes pilsētā, 2.kārtas ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija”

Pasūtītājs SIA “Bauskas komunālā saimniecība”

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) aktualizācijas izstrāde projektam

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”.