Veicam tehnisko projektu izstrādi maģistrāliem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Pakalpojuma īstenošanas rezultāts:

  • Tiek izstrādāts ūdensvada un kanalizācijas tehniskais projekts;
  • Projekts tiek akceptēts būvvaldē;
  • Projekts ir gatavs realizēšanai.

Lielākie īstenotie pakalpojumi

2013

Pasūtītājs SIA ,,Ādažu Ūdens’’

Tehniskā projekta izstrāde “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārta”

Pasūtītājs A/S ,,LATFOOD”

Tehniskā projekta izstrāde “Objekta “Jaunkūlas-2″ pieslēgšana centralizētiem kanalizācijas tīkliem Rīgas gatvē, Ādažos”

Pasūtītājs SIA ,,Siltums Jums’’

Tehniskā projekta izstrāde objektam “Pašteces kanalizācijas tīkli Draudzības ielā un Attekas ielā Ādažos” projekta procedūras “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros

Pasūtītājs SIA ,,Build Up Development’’

Tehniskā projekta izstrāde objektam “Ūdensvada izbūve Draudzības ielā, Ādažos”