Misija:

Nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības projektu realizāciju vienkārši, profesionāli un godīgi:

Vienkārši – nodrošināt klientiem atbilstošas konsultācijas un pakalpojumus saprotamā veidā

Profesionāli – piedāvāt klientu interesēm un vajadzībām piemērotus risinājumus

Godīgi – veicināt godīgu attieksmi pret darbu, klientiem un sadarbības partneriem

Vīzija:

Kļūt par vērtīgāko sadarbības partneri ikvienam klientam ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā

Vērtības:

Profesionalitāte – sniegt klientiem pakalpojumus atbilstoši klientu vajadzībām

Kvalitāte – nodrošināt ekonomiski izdevīgus pakalpojumus noteikta termiņa ietvaros

Izaugsme – veicināt uzņēmuma attīstību un būt par paraugu citiem

Godīgums – sniegt godīgu attieksmi it visā, ko darām