Valde

Uzņēmuma SIA “NM consulting” dibinātāja iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi, projekta iesniegumu sagatavošanu, pirmsizpētes veikšanu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izstrādi, autoruzraudzību u.c. darbiem. Teorētiskās zināšanas tika iegūtas Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu doktora studiju siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju programmā.
IMG_12601

Raimonds Mekša

Valdes loceklis